Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

O nama


Naša misija

Falun Dafa informacijski centar je službeni ured za tisak Falun Gong-a, kao i primarni izvor informacija o kršenju ljudskih prava Falun Gong praktikanata od kineskog komunističkog režima, u Kini i izvan Kine.

Cilj našeg rada i utjecaj kojem težimo je sljedeći:

• Dokumentirati kršenja ljudskih prava specifičnih za Falun Gong u Kini, kao i taktiku prisile i zastrašivanja od strane Komunističke partije Kine (KPK), usmjerene na Falun Gong drugdje u svijetu.
• Širenje takvih informacija svim relevantnim subjektima, uključujući medije, vlade, nevladine organizacije, istraživačke institute i obrazovne ustanove.
• Da služi kao izvor novinarima, istražiteljima ljudskih prava, znanstvenicima i nastavnicima, koji žele saznati više o Falun Gong-u i njegovoj situaciji u Kini.
• Pratiti i analizirati vijesti i prikaze Falun Gonga u tisku.
• Da osiguramo da je glas praktikanata Falun Gong-a predstavljen u službenim i jasnim kapacitetima novinarima i medijskim organizacijama.
• Zagovarati prava pripadnika Falun Gong-a unutar Kine, naročito pod tekućim okolnostima u kojima su im uskraćena pravna zastupništva ili pravedna suđenja.
• Podržati aktivnosti volontera u vezi s Falun Gong-om, kao što je izrada informativnih letaka i video dokumentarnih materijala.

Falun Dafa informacijski centar ne nastoji promicati učenje i praksu Falun Gong-a. Svako njegovo predstavljanje na ovim web stranicama služi u informativne svrhe i da se isprave zablude stvorene lažnom propagandom koju širi komunistička vlast Kine.