Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

Dialog o ljudskim pravima između EU i Kine

Izjava Europskog Falun Dafa udruženja od 6.5.2007.

Slijedeći Dijalog o ljudskim pravima između EU i Kine se treba održati 15. i 16. maja/svibnja 2007. godine. U ime milijuna ljudi koji su danas progonjeni u Kini, mi smo prinuđeni podsjetiti EU da nismo vidjeli nikakav pozitivan rezultat iz ovog procesa. Zapravo mi smo opazili da se od početka dijaloga pitanje ljudskih prava u Kini pogoršava. Mi tražimo od EU da preispita svoj cjelokupan pristup ljudskim pravima u Kini.

Dialog o ljudskim pravima između EU i Kine je bio pokrenut u mjesecu januaru/siječnju 1996., ali je bio prekinut od Kine, nakon što su Danska i devet drugih država članica EU predložile kritičnu rezoluciju na sjednici UN Komisije o ljudskim pravima (UNCHR) 1997. godine. Kasnije u 1997. Kina je odlučila nastaviti dijalog. Od tada, dijalog je bio održavan dvaput godišnje.

Progon Falun Gonga se nastavlja nesmanjenim opsegom i žestinom. Broj smrtnih slučajeva i dalje raste. Do kraja aprila/travnja 2007., potvrđeno je 3000 smrtnih slučajeva Falun Gong praktikanata. Smrti su uglavnom nastupile zbog primjene žestokog mučenja u kineskim zatvorskim centrima i radnim logorima. Metode mučenja obično uključuju žestoka prebijanja, ubijanje električnom strujom, hranjenje na silu, fizičko mučenje kao i prisilno drogiranje injekcijama. Stvarni broj je naravno mnogo veći i u desetinama tisuća. Potvrđeno je da je preko 100.000 praktikanata Falun Gonga ilegalno poslano u radne logore i da je više od 500 osuđeno na kaznu zatvora u trajanju i do 18 godina. Nedavni izvještaj neovisne istrage pod vodstvom Kanađana Davida Kilgoura i Davida Matasa pokazao je da je veliki broj Falun Gong praktikanata ubijen zbog žetve organa. Obavljeno je najmanje 41.000 transplatacija organa od 2000. godine, sa organima koji su oduzeti Falun Gong praktikantima. To su strahote u kojima sudjeluju državne bolnice, vojska i državni sudovi.

Mi iskreno cijenimo podršku koju je EU dosada pružila ljudskim pravima praktikanata Falun Gonga u Kini i nastojanja koje je činila kroz politiku zakulisnog dijaloga. Međutim, jasno se vidi iz broja progonjenih, rastućeg broja smrtnih slučajeva i provjerenih informacija koje dolaze iz Kine, da to nije imalo nikakvog utjecaja u spriječavanju kineskih nadležnih organa da i dalje besramno krše međunarodne zakone o ljudskim pravima. Tragično je jasno da praktikanti Falun Gonga u Kini i dalje pate i da su podvrgnuti užasnim zlostavljanjima. Mi iskreno zahtijevamo od EU da iskoristi ovu dragocjenu priliku da otvoreno i javno progovori protiv kršenja ljudskih prava. Nastojanja EU i javna osuda ovog besmislenog i neumoljivog progona može značajno doprinijeti smanjenju pritiska kojem su praktikanti u Kini trenutno podvrgnuti i dovesti nas korak bliže okončanju njihove patnje. Prošlo je gotovo 8 godina od početka progona. Svaki dan primamo više informacija o još jednoj žrtvi mučenja, još jednoj rasturenoj obitelji i o još jednom zločinu protiv ljudskih prava.

S poštovanjem

Europsko Falun Dafa Udruženje

Podijeli ovaj članak:

Ostanite informirani. Prijavite se za naše press statemente i newsletter.