Vijesti o Falun Dafa i krizi ljudskih prava u Kini

Brisel: Konferencija za štampu o temi oduzimanja organa od strane Komunističke partije Kine

Konferencija za štampu
Konferencija za štampu

13. jula 2006. godine je David Kilgour, bivši državni sekretar kanadskog ministarstva za vanjske poslove za područje Azije i Pacifika održao konferenciju za štampu u Briselu, gradu sjedištu evropske zajednice, kako bi javno objavio izveštaj kanadskog nezavisnog istraživačkog tima o oduzimanju organa živim Falun Gong praktikantima od strane Komunističke partije Kine.

Na konferenciji su učestvovali: Edward McMillan Scott, podpredsjednik evropskog parlamenta; George-Henry Beauthier, poznati belgijski advokat za ljudska prava i gospođa Chen Ying, Falun Gong praktikantkinja koja je u Kini bila progonjena, a sada živi u Francuskoj.

David Kilgour: Mnogi ljudi su ubijeni radi njihovih organa

David Kilgour: mnogi ljudi su ubijeni zbog njihovih organa
David Kilgour: mnogi ljudi su ubijeni zbog njihovih organa

Gospodin David Kilgour i advokat za ljudska prava David Matas su vodili dvomjesečnu istragu i 6.jula 2006. godine su objavili svoj istražni izvještaj o odstranjivanju organa Falun Gong praktikantima od strane Kineske komunističke partije. Ovaj izvještaj potvrđuje da opsežno odstranjivanje organa Falun Gong praktikantima činjenično postoji i da još i dan-danas traje.

Tokom konferencije za štampu David Kilgour je izvijestio medije o rezultatima svog istraživanja. On je podnio izvještaj uglavnom o izjavi žene svjedoka čiji je bivši suprug, koji je po zanimanju hirurg, učestvovao u oduzimanju očne rožnjače nad preko 2000 Falun Gong praktikanata, i pročitao je nekoliko protokola o vođenju telefonskih razgovora koje su internacionalni istraživači vodili sa kineskim bolnicama. Žena svjedok je priznala da je njen bivši suprug još 2001. godine počeo učestvovati u oduzimanju očnih rožnjača Falun Gong praktikantima, ali da je tek krajem 2002. godine tokom zajedničkog rada sa drugim doktorima saznao da su davaoci Falun Gong praktikanti. On sam je učestvovao u oduzimanju očnih rožnjača u 2000 slučajeva nad narkotiziranim Falun Gong praktikantima. Obično su takvi Falun Gong praktikanti nakon oduzimanja očne rožnjače odvođeni u drugu operacijsku salu gde im je odstranjivano srce, bubrezi i drugi organi iz još živog tijela.

Gospodin Kilgour je također ukazao na to da nije moguće objasniti izvor ovako obimnih transplantacija organa u Kini. Zamjenik predsjednika kineskog zdravstvenog udruženja za transplantaciju organa je tvrdio da je do 2005. godine u Kini sveukupno izvršeno 90.000 transplantacija organa. Ne uzevši u obzir 30.000 transplantacija do 1999. godine je od početka progona Falun Gong praktikanata između 2000. i 2005. godine izvedeno 60.000 transplantacija organa. Osim od dobrovoljnih davaoca (zbog kulturnih razloga veoma malo kineza ustupa svoje organe) i pogubljenih, preostaje još 41.500 transplantiranih organa čiji se izvor ne može objasniti. Gospodin Kilgour je mišljenja da se veoma veliki broj ljudi ubija u svrhu oduzimanja organa.

Gospodin McMillan Scott - progon Falun Gonga od strane KKP se mora zaustaviti

McMillan Scott: Progon Falun Gonga od strane KP Kine mora prestati
McMillan Scott: Progon Falun Gonga od strane KP Kine mora prestati

Gospodin McMillan Scott, podpresjednik evropskog parlamenta je u maju 2006. godine poduzeo trodnevno istražno putovanje u Peking. On je izjavio tokom konferencije za štampu da je tokom zadnjih mjeseci intenzivno posmatrao prigovore o oduzimanju organa nad živim Falun Gong praktikantima i sastao se u Pekingu sa dva Falun Gong praktikanta koji su bili nezakonito hapšeni od stane KPK.

Jedan od njih - 36-godišnji Cao Dong mu je pričao da je njegov prijatelj, koji je takođe Falun Gong praktikant, bio otet. Kada ga je ponovo vidio ovaj je već bio mrtav (usljed posljedica progona). Na njegovom tijelu je bilo šupljina tamo gdje su mu bili oduzeti organi. To je jedan od neposrednih dokaza o progonu Falun Gonga od strane KPK. McMillan Scott je potvrdio kako je nezavisna istraga Davida Kilgoura i Davida Matasa veoma dobra i izrazio je nadu da će međunarodna zajednica uložiti više truda po ovom pitanju. On je mišljenja da bi međunarodna zajednica nakon dalje pronađenih i potvrđenih dokaza o odstranjivanju organa trebala bojkotirati olimpijadu 2008. u Kini.

Na kraju svog govora McMillan Scott je naglasio da progon Falun Gong praktikanata od strane KPK mora biti zaustavljen.

Advokat za ljudska prava Beauthier: Zahtijevati pravičnost za žrtve

Advokat za ljudska prava Gauthier: Tražiti pravednost za žrtve
Advokat za ljudska prava Gauthier: Tražiti pravednost za žrtve

Istaknuti belgijski advokat za ljudska prava Beauthier je u svom govoru izričito podvukao da je neophodno kineskoj komunističkoj partiji dati na znanje da ona sa svojim protivnicima ne može samovoljno raditi šta želi. On je rekao: "Saglasan sam sa izjavom jednog engleskog poslanika koji je mirnim tonom rekao: Sve ovo treba zaustaviti. Ja ne želim da nakon deset godina ljudi kažu: "Zašto tada niste ništa preduzeli iako ste znali šta se u Kini događa." Sada imamo odgovornost. Nije da nam nedostaju informacije. Dovoljno je postojećih informacija. Naša odgovornost je zahtijevati, iziskivati i delovati. Mi moramo neosporno povratno iziskivati pravednost za žrtve (u Kini)."

Nakon konferencije za štampu rekao je novinarima da je oduzimanje organa živim praktikantima Falun Gonga od strane KPK jedna užasna, absurdna i teroristička aktivnost.

KPK ne samo da smatra Falun Gong praktikante protivnicima, već ih muči i progoni do smrti. Osim toga im se oduzimaju organi u svrhu prodaje. Ove vijernike progone i smatraju ih životinjama, uništavaju ih, muče i ubijaju. To je zločin prema čovječanstvu. Kada se to vrši masovno to je zapravo genocid.

Gospođa Cheng (lijevo) je otkrila šta je doživjela sa KP Kine
Gospođa Cheng (lijevo) je otkrila šta je doživjela sa KP Kine

Tokom konferencije za štampu je takođe govorila i gospođa Chen Ying koja trenutno živi u Francuskoj. Pritom je na svjetlost dana iznijela zločine KP Kine, opisujući lične doživljaje u Kini.

Mnogi mediji i organizacije kao što je belgijska novinska agencija Belga, državna belgijska televizija (na holandskom i francuskom jeziku) novine "De Morgen" i "De Standaard", Amnesty International i internacionalna organizacija ljudskih prava bez granica (HRWF) itd. su učestvovale na konferenciji za štampu i postavljale su pitanja.

Državna belgijska televizijska stanica je izvijestila istog dana o oduzimanju organa nad živim praktikantima Falun Gonga. Mnogi lokalni časopisi kao što je "De Standaard", "De Morgen", "Metro", "La Libre Belgique", "De Gazet van Antwerpen", "Het Belang van Limburg", "Het Laatste Nieuws" itd su također pisale o tome.

Podijeli ovaj članak:

Ostanite informirani. Prijavite se za naše press statemente i newsletter.